Kürtaj işlemi genel anlam olarak rahim boşluğunun iç kısmından doku çıkarılmasıdır.Her ne kadar  kürtaj deyiminden bahsedildiğinde gebelik kürtaji veya gebelik sonlandırılması olarak anlaşılsa da tıbbı gerçekler farklılık gösterebilir.Tabiki ki gebelik sonlandırma işlemide kürtaj olarak adlandırılır.Bunun  yanısıra tıbbı nedenlerden ötürü yapılan farklı kürtaj prosedürleri mevcuttur.

     Tıbbı nedenlerden dolayı yapılan kürtaj işlemi ise genellikle adet düzensizliği ve/veya sıradışı  kanaması olan hastalara uygulanır kı buna Probe-Küretaj denir.Bu amaçla yapılan kürtaj işleminde endometrium dediğimiz rahim duvarından ister vakum yöntemi ile ister küret yardımıyla örnekler alınıp patolojik inceleme için Labratuara gönderilir.

   Probe-Küretaj işlemi sadece tanı amaçlı olarak değilde aynı zamanda hastanın kanamasının  durmasında da etkin rola sahip olup aynı zamanda tedavi edici özelliğide vardır. Probe-Küretaj işlemi  kanama düzensizliği veya sıradışı kanamaları olan hastalar dışında yumurtalık kitlelerinde,rahim kitlelerinin tanısı içinde yol göstericidir.

   Gebelik sonlandırılması için yapılan kürtaj işlemi ise gebeliğin 10.haftasına kadar uygulanan bir  metoddur.Gebelik ile ilgili kürtaj prosedürü aynı zamanda düşük ile sonuçlanan gebeliklerde de  başvurulan ana yöntemlerden birisidir.Düşük sonrası rahim içinde kalan parçaların kürtaj yöntemiyle  temizlenmesine Rest-Küretaj denir.

      Kürtaj işlemi genellikle Vakum yöntemi ile yapılır.Özellikle 10 haftadan küçük gebelik  sonlandırmalarında,en çok tercih edilen kürtaj yöntemi vakum ile kürtaj dir.Vakum yöntemi ile yapılan kürtaj işleminin en büyük avantaji daha hızlı yapılması aynı zamanda hastada daha az ağrı hissinin  oluşmasıdır.Küret ile yapılan küretaj işlemi ise daha çok rahim duvarı kanser tanısı için tercih edilen bir metoddur.Yapılan Kürtaj işlemi ister tanı amaçlı ister tedavi amaçlı olsun lokal anestezi(bölgesel uyuşma) veya sedasyon altında(uyuyarak) yapılır.Lokal anestezi altında yapılan kürtaj işlemi için dikkat  edilmesi gereken en önemli husus hastanın lokal anestetiklere allerjisinin olmaması ve ağrı eşiğinin  düşük olmamasıdır.Sedasyon altında yapılan kürtaj işlemi ise hasta için hem fiziksel hemde psikolojik olarak konfor sağladığı için genellikle kürtaj işleminin sedasyon altında yapılması tercih edilir.

    Sedasyon altında yapılan kürtaj işlemi için hasta en az 6 saat öncesi birşey yiyip içmemelidir.Kürtaj işleminde önce Jinekolog mutlaka gebelik haftasını ultrason ile kontrol etmelidir.Her ne kadar istenmeyen gebelik durumlarında kürtaj öncesi gebeliğin sağlıklı olup olmamasının kontrol edilmesi gereksiz görülsede şahsım adına ben kürtaj öncesi ultrasonla gebeliğin sağlıklı olup olmamasının teşhis  edilmesine önem vermekteyim.

     Bu şekilde kürtaj için başvuran hasta grubunda bir sonraki planlı gebeliklerinde önemli ipuçlarını elde edip hastamı o yöndede bilgilendirip yönlendirmekteyim.

    Kürtaj işlem süresi gebelik haftasına göre değişir.Gebelik haftası büyüdükçe kürtaj işleminin süresi de uzamaktadır.6 haftalık gebeliğin kürtaj süresi ortalama 10 dk iken 8-9 haftalık gebeliğin kürtaj süresi 20 dk’ya kadar uzayabilmektedir.Kürtaj sonrası hasta uyandığında herhangi ciddi bir ağrı hissetmez. Fakat gerek kürtaj işleminin fiziksel ve ruhasl etkileri gerekse uygulanan sedasyon yöntemine bağlı  olarak,kürtaj işlemi geçiren hastanın o gün için dinlenmesi önerilir.Kürtaj sonrası 2 haftaya kadar en fazla adet düzeyinde kanama olabilir veya hiç kanama olmayabilir.Kürtaj sonrası kanama olup  olmamasının herhangi bir standardı yoktur.Kürtaj işlemi takib eden 2 hafta hastanın kendi adetliymiş gibi düşünüp adet döneminde hangi şeylerden sakınıyorsa sakınması gerekir.Örneğin ayakta duş almalı ve cinsel ilişkide bulunmamalıdır.

    Kürtaj yapılan hastada daha sonra kürtaj işlemi geçirip geçirmediği anlaşılır mı? sorunun cevabı ise Kürtaj işlem ehil ellerde yapıldığı takdirde herhangi bir yan etkisi olmayıp  teşhis edilmesi mümkün  değil.Fakat Kürtaj işlemi sırasında vakum işlemi gereğinden fazla yapıldığı takdirde rahim duvarlarında  sineşi dediğimiz yapışıklık gelişip hem hastada sancılı adet görme hemde ultrason muayenesi sırasında daha önce kürtaj geçirdiği anlaşılabilmektedir.

     En çok merak edilen konu ise kürtaj fiyatlarıdır.Kürtaj fiyatları gebeliğin haftasına göre değişmektedir. aynı zamanda kürtaj fiyatları,kürtaj işleminin lokal anestezi altında yapılması ile kürtajin sedasyon  altında yapılmasına görede  farklılık gösterir.Kürtaj fiyatları ayrıca alınan materyalın patolojiye  gönderilmesine bağlı olarak da değişiklik göstermektedir.