Hymen dediğimiz  Kızlık zarı deri kıvrımı şeklinde olup vajen girişinden yaklaşık 1-1.5cm  içeridedir.Kızlık zarının daha önde veya arkada olması gibi farklı yerleşimi olabilir.Kızlık zarının şekli,kıvamı,genişliği,içerdiği kılcal damarlar ve bağ dokusunun sertliği kişiden kişiye farklılık göstermekte olup tek tip kızlık zarı şekillerinden bahsedilemez.Kızlık zarının en sık rastlanan şekilleri yarım ay,ve çentikli kızlık zarlarıdır.

Kızlık zarında septa dediğimiz olağan dışı doku fazlalığı durumuda rastlanan kızlık zarı şekilleri arasında dır.Kızlık zarında septa mevcudiyetinde septanın yerleşim yeri ve kalınlığına göre jinekolog tarafından cerrahi müdahele gerektiren vakalar olabilir.Aksi takdirde kişi ya hiç cinsel birliktelik yaşıyamamakta veya ilk birleşmeden sonra durmayan kanamalar meydana gelebilmektedir.Kızlık zarında septa denilen doku fazlalığı olan kişiler  ilk cinsel birliktelik yaşamadan önce jinekolg tarafından muayene edilmelerinde fayda var.Bu bağlamda evlilik planlayan genç kızların evlenmeden önce jinekolog tarafından muayene olup kızlık zarı şekilleri hakkında fikir sahibi olamları tavsiye edilir.

Kızlık zarının farklı şekilleri yanısıra doğuştan tamamen kapalı olan kızlık zarı(İmperfore Hymen) ve doğuştan çok esnek, geniş olan ve dokusu çok az hemen hemen hiç kılcal damar içermeyen  kızlık zarı şekillerine de rastlanabilmektedir.

Kızlık zarı deneyimli bir jinekolog tarafından muayene edildiğinde bozulup bozulmadığı tesbit edilmektedir.Kızlık zarı ilk bozulduğunda en geç bir hafta içerisinde jinekolog tarafından muayene edildiğinde kızlık zarının ne zaman bozulduğu söylenebilir.Fakat kızlık zarı bozulması üzerine yaklaşık bir hafta geçtiğinde kızlık zarının ne zaman bozulduğu tesbit edilemez.

İlk cinsel deneyimde kanama olmasına rağmen kızlık zarı bozulmamış olabilir.Bu durumlarda  kanamanın kızlık zarına komşu olan dokulardan kaynaklanmaktadır.Bu durumun tam tersi ise ilk cinsel birleşmesinde kızlık zarı bozulmadığı halde kanama meydana gelmez.

Bu durumların ayrıdı ancak jinekolog muayenesinden sonra yapılabilmektedir.

Kızlık zarının bozulması ,cinsel ilişkiden dolayı mı? yoksa yabancı cisim girişi nedeniyle olmasının tesbiti mümkün değil.

Kızlık zarı muayenesi:Tecrübeli bir jinekolog tarafından yapılan kızlık zarı muayenesi çok kısa süren hastaya her hangi bir ağrı hissettirmeyen bir muayenedir.Bazen hastalar muayene sırasında kızlık zarı zedelenmesinde endişe duymaktadır.Halbuki kızlık zarı muayenesi herhangi bir alet kullanmadan sadece o bölgenin gözlenmesi ile yapılmaktadır ve muayenesırasında kızlık zarına zarar vermek imkansızdir.Deneyimli bir jinekolog kızlık zarı muayenesinde kişinin bakire olup olmadığına hemen karar verebilir .Nadiren bazı kişilerde kızlık zarı doğuştan çok derin çentiklere sahip olup bekaretin bozulmuş izlenimi uyandırabilir.Çok ender rastlanan bu durumda daha detaylı bir muayene ile tanı konulmaktadır.

Kızlık zarı dikimi ise hastanın arzusuna göre geçici kızlık zarı dikimi ve kalıcı kızlık zarı dikimi olarak iki şekilde yapılır.

Geçici kızlık zarı dikimi ilişkide bulunmadan en geç bir hafta içinde yapılmalı.Geçici kızlık zarı dikimi lokal anestezi altında kısa sürede yapılan bir işlem dir.İşlemin başarılı sonuç vermesi hem jinekolog tecrübesine hemde hastanın işlemden sonra önemli hususlara dikkat etmesine bağlı dır.

 Kalıcı Kızlık zarı dikimi ise en iyi adet bittikten 2-3 gün sonra yapılır.Kalıcı kızlık zarı dikimi kişinin kızlık zarı şekline göre değişik yöntemlerle yapılır.Kalıcı kızlık zarı dikimi için kullanılan metod jinekolog tarafından tayin edilir.Genel olarak kalıcı kızlık zarı dikimi sırasında gerektiği kadar daraltma işlemide yapılmaktadır.Yeterli kızlık zarı dokusu bulunmadığı takdirde flep yöntemi tercih edilmeli.Kalıcı kızlık zarı dikimi işlemin başarılı olması işlemden sonraki hasta bakımı oldukça önem taşımaktadır.Kalıcı kızlık zarı dikim işleminin iyileşme süresi ortalama 40 gündür.Kalıcı kızlık zarı dikimi bu konuda tecrübeli hekim tarafından yapıldığı takdirde işlemin yapıldığı hiç bir şekilde belli olmaz.