İdrar kaçırma(tıbbı terim:Uriner İncontinans) Kişinin istemsiz bir şekilde idrar yapmasıdır.Aynı zamanda idrar kaçırma şikayeti olan kişilerde idrar deliğindeki kaslarda(Uriner Sfinkteri) kontrol kaybı veya zayıflığı söz konusu dur. İdrar kaçırma ,toplumda sık görülen ve yaygın olan bir durum dur.İdrar kaçırma ,kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür.İdrar kaçırma 30 ile 60 yaş arasındaki kadınlarda %3 oranında  görülürken bu oran erkeklerde %1.5 civarında dır.

İdrar kaçırma sebepleri arasında obezite ve sigara içimi erkek ve kadınlarda ortak nedenler arasındadır.Obez kişilerde idrar kaçırma özellikle stress incontinans dediğimiz öksürme sırasında ve karın içi basıncının arttığı durumlarda sık görülür.Bu kişilerde yaş ilerledikçe de idrar kaçırma artar.

İdrar kaçırma,sistit yani mesane inflamsyonu durumunda geçici olarak yaşanmakta,sistit tedavi edilince idrar kaçırma şikayeti kaybolur.Bu tip idrar kaçırma şekline Urge İnconitinans denir.

İDRAR KAÇIRMA SEBEPLERİ

   1-Stress İncontinans:en sık görülen idrar kaçırma sebepleri  olup en çok öksürük ve ağır kaldırmak gibi karın içi basınıcı artan durumlarda olur.Stress İncontinans dediğimiz idrar kaçırma tipi en çok hamilelik,çocukluk çağı Menopoz(östrojen eksikliği),rahim ameliyatlarından sonra,yaşlılık ve obezite sonucunda görülür.Stress incontinans vakalarında idrar kaçırma sebebi ruhsal stress olmayıp,daha çok fiziksel stressten bahs edilir.(örneğin hamilelikteki karın içi basıncının artması veya menopozdaki östrojen eksikliği gibi)

   2-Urge İnconitinans:İkinici en sık görülen idrar kaçırma sebepleri dir.Bu tip idrar kaçırma durumunda mesane kasları ani ve istemsiz bir şekilde kasılır.Belirtileri çok sık idrara çıkma ve bu sırada idrar kaçırma durumudur.Ani vücüt hareketlerinde,su sesi duyulduğunda,cinsel ilişki sırasında özellikle orgazm aninda idrar kaçırma olur.En çok norojenik mesane,MultipleSkleroz,Felçgeçirenlerde,Parkinson hastalarında,Prostat büyümesinde görülür.

   3-Overflow İncontinans:bu şekilde idrar kaçırmanın diğer adı taşma idrar kaçırma dır.en çok prostat büyümesinde,mesane bası yapan tümörlerde,böbrek ve mesane  taşlarında ve kabızlıkta taşma şeklinde idrar kaçırma olur.Özellikle prostat büyümesinde,prostatın mesaneye yaptığı basınç nedeniyle mesanede tıkanıklık olup,mesane tamamen boşalmadığı için daha sonra sızma şeklinde idrar kaçırma olur.Kadınlarda ise büyük rahim kitle ve myomlarında ayrıca büyük yumurtalık kistlerin varlığında aynı şekilde sızma ve taşma şeklinde idrar kaçırma olur.

4-Total İncontinans:bu tip idrar kaçırma,doğuşatan anomali(örneğin Spina Bifida),Omur İlik zedelenmeleri durumularında görülür.

Diğer idrar kaçırma sebeplari arasında bazı ilaçlar örneğin Hipertansiyon ilaç kullanımı,uyku ilaçları,sakinleştiriciler ve kas gevşeticiler sayılabilir.

İDRAR KAÇIRMA TEDAVİLERİ

İdrar kaçırma tedavi şekilleri medikal ve cerrahi tedavi olarak iki şekilde yapılır

Medikal idrar kaçırma tedavileri:İlaç kullanımı ve medikal cihaz uygulanması diye ikiye ayrılır.

İdrar kaçırma ilaç tedavileri:antikolinerjik ilaçlar,topikal ostrejen uygulanması,bazı grup antidepresanlar bu amaçla kullanılmaktadır.

İdrar kaçırma tedavileri:Medikal argumanlar:uretra dediğimiz idrar yoluna katater yani sonda uygulanması,enfeksiyon riski ve uygulama zorluğu nedeniyle pek tercih edilmez.Kadın vajinasına halka şeklinde özel ring uygulaması ile mesane yukarıya kaldırarak idrar kaçırma engellenir(Vajinal enfeksiyon riski nedeniyle tercih edilmez,daha çok ileri yaşlardaki kadınlarda ameliyat ve ilaç kullanımı imkansız ise son seçenek olarak uygulanır),Radyofrekans uygulaması:aşağı idrar yolları radyofrekans ile ısıtlıp iyileşme döneminde mesane kaslarının güçlenmesi sağlanır.Mesane kaslarına botox uygulaması ve sacral sinir stimülasyon diğer alternative medikal tedavi dir.

İdrar kaçırma cerrahi tedavileri ise:Laparoskopik ve vajinal yollarla mesane kaldırma ameliyatları en çok kullanan metodlar dır.